Thursday, 08/12/2022 - 15:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Sơn

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG MÙA HANH KHÔ NĂM 2022

   PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC  

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

             Số:...../TrTHPS2

V/v tăng cường công tác phòng cháy và

chữa cháy mùa hanh khô năm 2022

 

Phước Sơn, ngày21 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi: Các trường  trực thuộc Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

Thực hiện Công văn số 562/UBND-TC ngày 19/4/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy mùa hanh khô năm 2022; Công văn số 202/PGDĐT ngày 20/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy mùa hanh khô năm 2022.

Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn yêu cầu các điểm trường trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1.Tiếp tục triển khai nghiêm túc Công văn số 33/PGDĐT ngày 13/1/2022 của Phòng GDĐT về việc đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy nổ trước và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa hanh khô năm 2022; Kế hoạch số 06/KH-TrTHPS2 ngày 14/01/2022 về công tác phòng chống cháy nổ trong trường học năm 2022 của Trường TH số 2 Phước Sơn

2. Kiện toàn tổ Phòng cháy, chữa cháy trong tại các điểm trường, tập trung tăng cường công tác kiểm tra về an toàn Phòng chống chữa cháy (PCCC) trong nhà trường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh khắc phục các tồn tại trong công tác PCCC. Phấn đấu không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm theo dõi thực hiện về công tác phòng chống cháy nổ tại phòng làm việc, phòng học, phòng lưu trữ tài liệu hồ sơ, trang thiết bị; Từng điểm trường giao trách nhiệm cho cụm trưởng và Bảo vệ thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời;

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng về PCCC và cứu nạn cứu hộ trong nhà trường, lấy phương châm phòng ngừa là chính. Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng, kịp thời chữa cháy, với phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Nhà trường đề nghị viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh triển khai thực hiện nghiệm túc những nội dung trên./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Đăng lên Website của trường

- Lưu: VT, PCCC                                               Võ ngọc Hải

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 7
Tháng 12 : 235
Năm 2022 : 7.191