Thursday, 28/10/2021 - 08:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Sơn

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 KHI HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG

V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống COVID-19 ngày 06/05/2020.

PHÒNG GD VÀ ĐT TUY PHƯỚC
TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC SƠN
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

Số:      03 /TrTHPS2

Phước Sơn, ngày 07 tháng 05 năm 2020

V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của

Ban chỉ đạo quốc gia và Ban chỉ đạo tỉnh

về phòng, chống COVID-19 ngày 06/05/2020.

 

            Kính gửi: Cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh  trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

Thực hiện công văn số 221/PGDĐT–VP ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 06/5/2020; Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn đề nghị Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh cần triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Trong lớp học, không bắt buộc giáo viên và học sinh đeo khẩu trang; trong phòng làm việc của cán bộ, nhân viên không bắt buộc đeo khẩu trang

2. Khuyến nghị CBGV, NV, HS  thường xuyên rửa tay, giờ ra chơi phải đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc đông với các bạn lớp khác( HS), đồng nghiệp (CBGV) nhằm tránh xác suất lây nhiễm, dù rất nhỏ.

3. Khuyến nghị các bậc cha mẹ học sinh không nên cho con em đi ra nơi công cộng khi không cần thiết.

4. Các phòng học, phòng làm việc  có thể bất điều hòa ( nếu có) nhưng định kỳ phải mở cửa đi ,cửa sổ để thông thoáng khí.

5. Các nội dung khác phẩn thực hiện theo đúng quy định của UBND tỉnh, UBND huyện, hướng dẫn của SGD&ĐT, của PGD&ĐT và ngành Y tế.

Đề nghị cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh  trường Tiểu học số 2 Phước Sơn triển khai thực hiện một cách nghiêm túc./.

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

- PGD&ĐT (b/c)

-Đăng Websits trường

- Lưu VT, HT

                                                                                                             Võ Ngọc Hải

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 21
Tháng 10 : 616
Năm 2021 : 5.613