Thursday, 08/12/2022 - 17:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Sơn

KẾ HOẠCH TIÊM VĂCXIN CHO HỌC SINH 6 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI NĂM 2022

Triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi

đến dưới 12 tuổi năm 2022

 

Căn cứ Lịch tiêm phòng Covid-19 mũi 1 trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong địa bàn huyện Tuy Phước  năm 2022.

Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh trong nhà trường cụ thể như sau:

I.MỤC TIÊU, YÊU CẦU

Tăng diện bao phủ vắc xin phòng COVID-19 trong cộng đồng để chủ động phòng chống dịch COVID-19; bảo đảm 90% học sinh trong nhà trường được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trước tháng 9 năm 2022.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Đối tượng

Học sinh đang theo học tại nhà trường năm học 2021-2022.

2. Thời gian triển khai

Triển khai tiêm mũi 01 ngay khi tiếp nhận vắc xin (Lịch tiêm cụ thể thông báo sau).

3. Loại vắc xin

- Vắc xin được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi 5 đến dưới 12 tuổi, theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Bộ Y tế, cụ thể loại Vắc xin Moderna.

PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC SƠN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

        Số:       /KH-TrTHPS2                             Phước Sơn, ngày   21  tháng   4   năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi

đến dưới 12 tuổi năm 2022

 

Căn cứ Lịch tiêm phòng Covid-19 mũi 1 trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong địa bàn huyện Tuy Phước  năm 2022.

Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh trong nhà trường cụ thể như sau:

I.MỤC TIÊU, YÊU CẦU

Tăng diện bao phủ vắc xin phòng COVID-19 trong cộng đồng để chủ động phòng chống dịch COVID-19; bảo đảm 90% học sinh trong nhà trường được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trước tháng 9 năm 2022.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Đối tượng

Học sinh đang theo học tại nhà trường năm học 2021-2022.

2. Thời gian triển khai

Triển khai tiêm mũi 01 ngay khi tiếp nhận vắc xin (Lịch tiêm cụ thể thông báo sau).

3. Loại vắc xin

- Vắc xin được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi 5 đến dưới 12 tuổi, theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Bộ Y tế, cụ thể loại Vắc xin Moderna.

III. PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TIÊM

- Hình thức: Phối hợp TT y tế huyện tổ chức tiêm cho học sinh với hình thức tiêm chiến dịch.

- Địa điểm: Tổ chức tiêm tại điểm trường Lộc Thượng.

- Lịch trình tiêm theo lớp: tiêm lớp 5, 4, 3,2,1.

- Cơ sở vật chất:

Gồm 02 bàn tiêm, 08 phòng học sắp xếp theo thứ tự: 02 phòng chờ đợi trước tiêm, 02 phòng khám sàng lọc, 02 phòng tiêm, 02 phòng theo dõi sau tiêm, 1 phòng y tế lưu động có giường, 02 bình oxy.

*Bàn 1: Phòng chờ đợi trước tiêm (P.1A1), Phòng khám sang lọc (P.1A2), phòng tiêm (P.2A1), phòng theo dõi sau tiêm (P.2A2)

*Bàn 2: Phòng chờ đợi trước tiêm (P.4A1), Phòng khám sang lọc (P.4A2), phòng tiêm (P. nhạc), phòng theo dõi sau tiêm (P.3A2)

III. NỘI DUNG, CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Đối với giáo viên

a) Thống kê, phân loại HS:

- Diện HS tiêm trong đợt này: Học sinh không bị mắc Covid-19 và bị mắc Covid-19 từ 31/01/2022 trở về trước.

- Trong diện đồng ý tiêm các đợt kế tiếp:

+HS chưa tiêm đợt 1.

+HS bị mắc Covid-19 từ ngày 01/02/2022 trở về sau.

- Trong diện không đồng ý tiêm: Phụ huynh viết giấy cam kết.

- Học sinh bị các bệnh bẩm sinh, bệnh nền, tiền sử dị ứng nặng…

b) Trước khi đi tiêm chủng phải ăn no.

c) Sau khi tiêm chủng:

- Lập danh sách những HS ko đi tiêm và nộp lại danh sách cho nhà trường.

- HS sau khi tiêm chủng ở lại phòng theo dõi sau tiêm 30 phút tiếp tuc về nhà theo dõi 3 ngày, tiếp tục theo dõi 28 ngày, không được chạy nhảy, vận động mạnh và buổi chiều trong ngày tiêm được nghỉ học.

d) Công tác truyền thông:

- Tuyên truyền cho học sinh, cha mẹ học sinh về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 và thực hiện tốt “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế; mục tiêu, địa bàn và phương thức triển khai tiêm vắc xin; chỉ định, chống chỉ định của tiêm vắc xin, lợi ích, phản ứng có thể gặp phải và hướng xử lý sau tiêm chủng; những điều cần lưu ý trước và sau khi đi tiêm vắc xin COVID-19.

- Tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh, người giám hộ đưa học sinh đủ điều kiện tiêm chủng đến trường tiêm chủng đúng giờ và đầy đủ.

- Tổ chức cho cha mẹ học sinh, người giám hộ học sinh thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng trong trường hợp đồng ý cho đối tượng này tiêm chủng (theo mẫu ban hành kèm theo).

2. Đối với nhà trường

- Lập danh sách học sinh (đối tượng) tiêm chủng theo mẫu gửi Phòng GD&ĐT đồng thời gửi trung tâm y tế huyện Tuy Phước, trạm Y tế xã Phước Sơn.

- Phối hợp cha mẹ học sinh, cơ quan y tế tổ chức khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và chỉ định loại vắc xin sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Chuẩn bị địa điểm tiêm chủng và các điều kiện bảo đảm để phối hợp lực lượng y tế tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh tại đơn vị.

- Chuẩn bị nước uống cho học sinh tham gia tiêm phòng Covid-19.

- Phối hợp với Trạm Y tế xã và gia đình học sinh trong việc theo dõi học sinh sau khi tiêm phòng Covid-19.

 -Nhà trường phân công 27 GVCN của 27 lớp ; nhân viên Y tế; bảo vệ; giáo viên chuyên, 2 buổi/ngày và nhân viên đến hỗ trợ công tác tiêm phòng Covid-19 như phân luồng, kê khai thông tin, nhập liệu; phối hợp với TT y tế huyện trong việc nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm; phối hợp với công an xã Phước Sơn và các xã liên quan trong việc cấp mã định danh cho những học sinh chưa có CMTND hoặc chưa có thẻ CCCD.

- Phối hợp với Trạm Y tế xã Phước Sơn an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch bệnh COVD-19

- Tổ chức tiêm chủng phải tuân thủ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định: đảm bảo khoảng cách giữa các khâu trong 01 dây truyền tiêm và giữa các dây chuyền tiêm cùng 1 địa điểm; đảm bảo an toàn và giãn cách đúng quy định.

- Tổ chức buổi tiêm đúng theo quy định tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26 tháng 07 năm 2021; công văn 5488/BYT-KCB ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Bộ y tế về hướng dẫn đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19; lưu ý kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo phân luồng 1 chiều từ bước tiếp đón đến bước cấp giấy xác nhận, kể cả trẻ hoãn hoặc chống chỉ định tiêm; đảm bảo nhập thông tin và kết quả đến tiêm trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tư vấn cho phụ huynh hoặc người giám hộ về tác dụng, lợi ích của tiêm vắc xin; những phản ứng có thể gặp khi tiêm vắc xin; thông báo cho trẻ hoặc người giám hộ hiệu quả và liều lượng của loại vắc xin phòng COVID-19 được tiêm chủng; tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm phòng COVID-19.

- Cha mẹ, người giám hộ thực hiện phiếu đồng ý tiêm chủng (nếu đồng ý tiêm chủng)

- Thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm chủng theo Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng phòng COVID-19 theo quy định hiện hành của Bộ y tế, kịp thời phát hiện các trường hợp chống chỉ định hay tạm hoãn

- Sau khi HS được tiêm chủng sẽ được cấp giấy xác nhận đã tiêm phòng COVID-19

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động hoặc có đội cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ khi có thông báo sự cố tại điểm tiêm chủng để xử lý kịp thời các trường hợp tai biến nặng nếu có. Tại các điểm tiêm chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc chống sốc phản vệ và trang thiết bị cấp cứu. Trong thời gian triển khai, thực hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp nặng và cụm phản ứng sau tiêm chủng theo quy định.

IV.NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện bố trí từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường triển khai, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của kế hoạch này. Chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, theo dõi và quản lý sức khỏe của học sinh sau tiêm.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng phối hợp với cơ quan y tế triển khai công tác tiêm phòng cho học sinh

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh năm 2022 của trường Tiểu học số 2 Phước Sơn. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, Giáo viên chủ nhiệm lớp và CMHS liên hệ nhà trường để được hỗ trợ./.

 

  Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

-PGD ĐT (b/c), Trạm Y tế (P/hợp);

-CMHS (P/hợp);

-Toàn thể VC-NLĐ (th/hiện);                                                              Võ Ngọc Hải

-Đăng website nhà trường;

-Lưu hồ sơ VT, YT                                                                                          

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Hôm qua : 7
Tháng 12 : 243
Năm 2022 : 7.199