Friday, 27/05/2022 - 07:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Sơn

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÁNG AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2022

Theo Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 30/3/2022 của Ban Chỉ đạo Liên  ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Công văn số 743/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 04 năm 2022 của Sở GDĐT Bịnh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 trong các cơ sở giáo dục,

Thực hiện Công văn số 188/VC-PGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 từ ngày 15/4/2022 đến 15/5/2022 trong nhà trường với chủ đề: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới” với các nội dung sau đây:

  PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC SƠN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:        / KH – TrTHPS2

                                                                                 Phước Sơn, ngày     tháng    năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 trong trường học

Năm học 2021-2022

 

Theo Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 30/3/2022 của Ban Chỉ đạo Liên  ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Công văn số 743/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 04 năm 2022 của Sở GDĐT Bịnh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 trong các cơ sở giáo dục,

Thực hiện Công văn số 188/VC-PGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 từ ngày 15/4/2022 đến 15/5/2022 trong nhà trường với chủ đề: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới” với các nội dung sau đây:

I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm , không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật về ATTP trong trường học.

-Thúc đẩy sự tham gia của viên chưc – người lao động và học sinh trong nhà trường nhằm thực hiện kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 trong nhà trường.

- Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới .

- Tăng cường giám sát và không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Việc phòng chống ngộ độc thực phẩm trong nhà trường là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đảm bảo tốt cho hoạt động dạy và học trong nhà trường.          

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của  Luật ATTP và triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 từ ngày 15/4/2022 đến 15/5/2022 trong nhà trường với chủ đề: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho học sinh, viên chức, người lao động nhằm quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong việc chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn  thực phẩm cho học sinh.

  3. Quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm. Tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy  định  pháp  luật về an toàn thực phẩm và triển khai “Tháng hành động vì an toàn  thực phẩm” trong nhà trường.

4. Tuyên truyền trong nhà trường các câu khẩu hiệu đảm bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động” năm 2022:

  • Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.
  • Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn an toàn.
  • Để đảm bảo an toàn thực phẩm, hãy ăn chín, uống chín và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

III. CÁC GIẢI PHÁP TIẾN HÀNH

1.Công tác chỉ đạo:

-Hiệu trưởng trường thành lập ban chỉ đạo đảm bảo VSATTP năm học 2021-2022 tại đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 về ATTP để công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm đạt hiệu quả cao nhất.

-Lập kế hoạch phân công cho từng thành viên thực hiện và tổ chức giám sát nhằm đôn đốc nhắc nhở mọi người tăng cường triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm một cách tích cực.

 2.Công tác truyền thông :

- Sinh hoạt đầu tuần, cuối tuần, Chương trình phát thanh măng non của liên đội trường, thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục học sinh ý thức phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh thân thể, bảo vệ sức khỏe cá nhân, sự tác hại của thức ăn đường phố, không ăn quà vặt, hàng rong khi đến trường.

3. Biện pháp:

-Tuyên truyền giáo dục ATTP trong CB, GV, CNV qua các buổi họp HĐSP, về thực hiện các quy định, giữ gìn vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh xảy ra ở động vật, gia cầm…

-Kiểm tra vệ sinh môi trường , để tạo cảnh quan môi trường luôn sạch đẹp đảm bảo vệ sinh.

-Kiểm tra nguồn nước sạch và các công trình thoát nước để xử lý kịp thời

-Phối hợp thường xuyên kiểm tra chất lượng thực phẩm tại các quầy bán hàng rong trước cổng trường.

-Giáo dục cho HS tích cực tham gia giữ vệ sinh đảm bảo ATTP như: lao động tự phục vụ, giữ vệ sinh trường - lớp, rèn thói quen vệ sinh cá nhân, tổ chức cho HS rửa tay bằng xà phòng ( theo 6 bước), và các hành vi văn minh nơi công cộng, tạo môi trường thân thiện trong trường học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-Bộ phận y tế tham mưu hiệu trưởng kiện toàn ban chỉ đạo tăng cường đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong trường học.

-Bộ phận y tế phối hợp với phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để tuyên truyền giáo dục học sinh.

-Bộ phận y tế theo dõi và quản lý sức khỏe của HS khi phát hiện có sự cố báo ngay cho nhà trường, các cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời .

           -Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo tất cả CB GVNV-HS trong đơn vị phối họp thực hiện tốt kế hoạch.

* Kinh phí thực hiện: Trường TH số 2 Phước Sơn chi kinh phí từ nguồn kinh phí được để lại từ Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của học sinh theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, CBGVNV liên hệ nhà trường hỗ trợ.

 

       Nơi nhận:                                                                              Hiệu trưởng

-VC-NLĐ, HS nhà trường (th/hiện);

-Đăng trang website nhà trường;

-Lưu hồ sơ HT, YT, VP.

 

  1. Lãnh đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc sử dụng một số câu khẩu hiệu đảm bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động” năm 2022 để tuyên truyền:
  • Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.
  • Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn an toàn.
  • Để đảm bảo an toàn thực phẩm, hãy ăn chín, uống chín và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.
  1.  
  2.  

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 05 : 327
Năm 2022 : 3.484