Thursday, 16/09/2021 - 22:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Sơn

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Qua kiểm tra tình hình quản lý sử dụng cơ sở vật chất tại điểm trường Vinh Quang, nhà trường phát hiện ổ mối, ngày 04/06/2020 trường lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạob của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước

 

    PHÒNG GD & ĐT TUY PHƯỚC                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜ NG TH SỐ 2 PHƯỚC SƠN                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 19 /TTr-TrTHPS2                                   

                                                                                                                                Phước Sơn, ngày 04  tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

 V/v xin sử dụng ngân sách được giao năm 2020

 để chống mối điểm trường Vinh Quang

 

 
  

Kính gửi : Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước

 

                   Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

            Căn cứ vào kế hoạch kinh phí được giao của Trường TH Số 2 Phước Sơn năm 2020.

            Thực hiện công tác kiểm tra về việc  quản lý, sử dụng tài sản công vào 28 tháng 5 năm 2020, tổ kiểm tra đã phát hiện dấu hiệu mối và ấu trùng đang len lỏi trên tường vách và 1 số nơi ở phía sau tường vách tại cụm trường Vinh Quang.

            Để đảm bảo việc quản lý sử dụng lâu dài, nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước và đảm bảo an toàn cho cán bộ giáo viên và học sinh.

Nay trường Tiểu ọc số 2 Phước Sơn kính đề nghị Lãnh đạo Phòng GD&ĐT cho phép nhà trường sử dụng kinh phí được giao năm 2020 để tiến hành hợp đồng chống mối cụ thể như sau:

- Cụm trường Vinh Quang gồm 10 phòng học+1 cầu thang +1 phòng giáo viên)

+ Diện tích nền- sàn ( 10 phòng+1 cầu thang)                64*11  = 704m2

+ Diện tíc mái:                                                                                  64*5,5 = 457m2

+ Diện tích phòng giáo viên:                                                            3* 8   = 24m2

Tổng diện tích cần chống mối: 1.185,6m2

Tổng kinh phí: 17.199 đồng*1.185,6m2 = 20.391.134,4 đồng

Thuế VAT 10%                                                     2.039.114,4 đồng

Giá trị dự toán xử lý sau thuế                           22.430.247,8 đồng

Bằng chữ: Hai mươi hai triệu bốn trăm ba mươi nghìn, hai trăm bốn mươi bảy đồng. (có dự toán kèm theo)

            Rất mong được sự xem xét và chấp thuận của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT./.

     

  Nơi nhận:                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

   - Như trên;

   - Lưu VT, CSVC.

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                  Võ Ngọc Hải

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 8
Tháng 09 : 146
Năm 2021 : 4.667