Thursday, 09/07/2020 - 09:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Sơn

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

 

   PHÒNG GD & ĐT  TUY PHƯỚC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC SƠN                 Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

                Số …/KH-TrTHS2PS                                                                              

                             Phước Sơn, ngày 14 tháng 9 năm 2019

 

KẾ  HOẠCH

 NĂM HỌC 2019 – 2020

 

            Căn cứ Hướng dẫn số 120/PGDĐT-GDTH ngày 06/8/2019 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước về Kế hoạch thời gian  năm học 2019 –2020;

            Căn cứ Công văn số 136/PGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020;

            Căn cứ Kế hoạch số 147/PGDĐT-GDTH ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về Kế hoạch công tác chính của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước  năm học 2019-2020;

             Dựa trên đặc điểm tình hình của đơn vị, Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn tiến hành xây dựng kế hoạch năm học 2019 -2020 với những nội dung cơ bản như sau:         

A – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH      

  I /   NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN :

      1 / Thuận lợi  :

* Được sự chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước.

* Được sự quan tâm đúng mức của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các đoàn thể ban ngành ở địa phương, đặc biệt là sự phối hợp nhiệt tình của Cha mẹ học sinh.

            * CB,CC,VC -NLĐ nhà trường luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành.

* Tinh thần làm việc của đội ngũ tận tụy, nghiêm túc, đầy trách nhiệm và ý thức tổ chức kỉ luật cao; tinh thần đoàn kết nội bộ tốt; sẵn sàng giúp đỡ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* 100% CBCCVC của nhà trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn Sư phạm. Kết quả công tác được đánh giá  Hoàn thành và Hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

           * Hầu hết học sinh của nhà trường là con em nông dân và ngư dân nên có đạo đức tốt, có nếp sống giản dị, ngoan hiền, lẽ phép và chăm học.

          * Chất lượng giáo dục đại trà của học sinh có chuyển biến tích cực. 

          * Về cơ sở vật chất và cảnh quan trường lớp được đầu tư, chuyển biến tốt.

      2 / Khó khăn:  Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, xét về toàn diện thì nhà trường cũng còn nhiều khó khăn như :

            * Chất lượng học sinh trong cùng một lớp có sự chênh lệch nhiều.

            * Việc học tập của một số học sinh còn thiếu sự quan tâm của gia đình.

            * Về cơ sở vật chất và cảnh quan còn nhiều yêu cầu phải thực hiện như: một số  bàn ghế học sinh chưa đạt chuẩn.

           * Điểm trường Cồn Chim, việc đi lại phụ thuộc vào đò giang nên ảnh hưởng nhiều đến giờ giấc, chất lượng công tác của giáo viên.  

           * Địa bàn trường thuộc khu vực thấp, mùa lũ lụt thường kéo dài ở một số khu vực nên nhiều học sinh phải nghỉ học

    II  THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐẦU NĂM

      1/ Tình hình CBGV-NV  :

 

 

TSỐ

CBCCVC

/NỮ

 

 

BGH

 

CB

CHUYÊN

TRÁCH

 

GV

THỰC DẠY

 

BẢO VỆ

 

 

CBCCVC

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

TRÌNH ĐỘ

CHÍNH TRỊ

 

Qlí

GD

Đã đạt

GVDG

Cấp Huyện

 

Đã đạt

GVCNG

cấp

 Huyện

 

BCHẾ

 

 

ĐH

 

 

TC

 

Khác

 

TC

 

ĐẢNG VIÊN

ĐOÀN

TNCS

41/31

2/0

4/3

34/27

1/0

26/17

15/14

24/21

13/9

3/1

1/0

2/0

21/15

13/11

2/0

13/11

7/7

 

      2/ Tình hình HỌC SINH :

 

 

KHỐI LỚP

TỔNG

SỐ

LỚP

TỔNG

SỐ

HỌC SINH

CON

THƯƠNG BINH

CON LIỆT

 SĨ

HS

KHUYẾT TẬT

HS

THIỂU NĂNG

HS

LƯU

BAN

CON MỒ

 CÔI

CON HỘ NGHÈO

CON HỘ CẬN NGHÈO

1

5

127/57

 

 

 

 

9/3

3( 3mej

7/4

1/0

2

5

125/61

 

 

1/1(chân)

 

1/0

1(mẹ)

2/1

0

3

4

12161/

 

 

 

 

1/0

4(3cha,1 mẹ)

3/2

3/0

4

5

118/54

 

 

 

 

2/0

5(5cha)

7/2

3/2

5

4

134/66

1/1

 

 

 

 

 3(2cha,1mẹ)

 5/3

 2/2

CỘNG

23

625/299

1/1

0

1/1

1/0

13/3

16

 24/12

 9/4

          So với năm học trước giảm: 9hs . Lí do: chênh lệch số hs chuyển đi và đến. 

       3/ Tình hình CƠ SƠ VẬT CHẤT:

 

TỔNG

SỐ

PHÒNG

 

PHÒNG

HỌC

 

PHÒNG

LÀM

VIỆC

 

PHÒNG THIẾT

BỊ

 

PHÒNG

THƯ

VIỆN

 

PHÒNG TRUYỀN THỐNG ĐỘI

 

 

PHÒNG GIÁO VIÊN

 

PHÒNG

Y

TẾ

 

BÀN GHẾ

G.VIÊN

 

BÀN GHẾ

HỌC SINH

Máy tính học sinh

4 chỗ

2 chỗ

32

23

3

1

1

1

2

1

 23

61 bộ

 

312 bộ

 

 25

 

 

III -  NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NH : 2018 - 2019

         1/  Về công tác chính trị tư tưởng – đạo đức

            Đạt được chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể như sau:

            -100% CBCCVC thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực các phong trào và các cuộc vận động.

            -  Đã phát triển 1 đảng viên mới.

            - 100% hs thực hiện tốt nội quy nhà trường, 5 Điều Bác Hồ dạy và 5 nhiệm vụ của người học sinh .

            - Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chủ điểm để giáo dục truyền thống, đạo đức và kỹ năng sống trong   học sinh vào các dịp:  20/11, 22/12,  26/3, …

        2/  Về thực hiện mục tiêu giáo dục

             Đã đạt  và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể:

- Huy động trẻ đúng tuổi ra lớp 1 là 116 hs đạt 100%

- Duy trì sĩ số:  100%   ( không có hs bỏ học ).

        3/  Chất lượng giáo dục:  

            - Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng: 97,7 %. Trong đó học sinh lớp 5 HTCTTH đạt tỉ lệ 100%.

         4/  Hoạt động phong trào:

          + Hội thi Giáo viên  chủ nhiệm giỏi cấp huyện  đạt 4 giải: 1 giải  nhì, 3 giải ba

          + Tham gia Trò chơi dân gian do PGD tổ chức đạt giải nhất môn đi cà kheo, giải nhì cột chân cắm cờ, giải KK môn kéo co và giải nhì toàn đoàn

          + Giao lưu học sinh năng khiếu Tiếng Việt,Toán lớp 4,5 đạt 1giải  nhì ,  6 giải khuyến khích.

          5/   Về CSVC, trang thiết  bị phục vụ cho họạt động dạy –học. :

      Trong năm học 2018-2019, bằng nhiều nguồn kinh phí, nhà trường đã được đầu tư gần 3,5 tỷ đồng để xây dựng mới khu Hiệu bộ, tu sửa nâng cấp 7 phòng học, phòng y tế , phòng  giáo viên cụm Vinh Quang và xây dựng cảnh quan sư phạm.

        6/  Kết quả thi đua năm học 2018-2019

            -  9CBVC  được đánh giá HTNV

            -  27 CBVC đạt danh hiệu Lao động tiến tiến

            -  4 CBVC đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

            -  6CBVC được UBND huyện tặng Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

-   Liên đội đạt Liên đội xuất sắc cấp Huyện.

-   Công đoàn đạt: Công đoàn cơ sở Vững mạnh.

Trường đạt: Tập thể Lao động tiên tiến, được UBND huyện tặng Giấy khen

 “Đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2018-2019”.

IV- NHỮNG MẶT CÒN HẠN CHẾ CỦA ĐƠN VỊ:

         Bên cạnh những kết quả đạt được thì nhà trường vẫn còn một số hạn chế như  sau:

       1/ Đội ngũ giáo viên thường biến động, nhiều giáo viên còn hạn chế về kỹ năng vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.    

       2/ Chất lượng giáo dục đại trà tuy có chuyển biến nhưng còn chậm.

       3/ Các phong trào, các sân chơi hầu hết đều đạt nhưng đạt chưa nhiều giải và đạt giải chưa cao.

       4/ Một bộ phận CMHS chưa thật quan tâm đến việc học của con em.      

       5/ CSVC, cảnh quan trường lớp, tuy có đầu tư đáng kể nhưng còn thiếu, chưa đáp ứng đủ theo quy định. 

 

    B /  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019–2020:

       I-  NHIỆM VỤ CHUNG

    Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả việc thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

    Tiếp tục chỉ đạo việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt việc đổi mới đánh giá học sinh Tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, bảo đảm các điều kiện dạy học Ngoại ngữ, Tin học.

     Tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật tham gia học tập; duy trì sĩ số, củng cố kết quả và nâng cao chất lượng PCGDTH đúng độ tuổi.

    Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí; khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đề cao tinh thần, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; khắc phục tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc, ; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ kỷ cương; tăng cường an ninh,an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế học đường; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

     Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới ở lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, thực hiện nghiêm túc quyền tự chủ trong nhà trường.

   1 -  Thực hiện chương trình giáo dục.     

    1.1- Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục Tiểu học và theo định hướng phát triển năng lực học sinh, cụ thể:

      - Thực hiện điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của nhà trường; từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTH ngày 03/10/2017 của Bộ GDDT, Công văn số 1923/SGDĐT- GDTH ngày 13/10/2017 của Sở GD&ĐT Bình Định và Công văn số 502/PGDĐT-TH ngày 16/10/2017 của Phng GD&ĐT Tuy Phước về việc Hướng dẫn  thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh cấp tiểu học.  Đồng thời, tiếp tục thực hiện tích hợp, lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục an toàn giao thông, bao vệ môi trường.  

  Việc tổ chức dạy học 2 lớp ghép tại điểm trường Cồn Chim thực hiện đúng theo Công

văn số 9548/BGD ĐT-GDTH ngày 13/10/2008 của Sở GD ĐT về việc Hướng dẫn quản lý và tổ chức dạy lớp ghép.

     1.2- Tiếp tục đổi mới đánh giá học sinh tiểu học:

   - Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016. Tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ giáo viên trong quá trình thực hiện việc đánh giá học sinh tránh việc rập khuôn, máy móc.     

   - Tiếp tục thực hiện bàn giao chất lượng cuối năm một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh đúng thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện máy móc khen thưởng tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

     1.3- Nâng cao chất lượng dạy học Tin học và Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, chuẩn bị tốt cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.   

   -Tiếp tục dạy học môn Tin học theo Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1351/SGDĐT -GDTH ngày 25/7/2017 của Sở GDĐT Bình Định và Công văn số 426/PGDĐT ngày 07/8/2017 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, sách dạy Tin học tiểu học từ năm học 2017-2018 với thời lượng 2 tiết /tuần cho học sinh khối lớp 3,4,5.

  - Tiếp tục dạy học môn tiếng Anh theo Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013; Công văn số 849/SGDĐT-THMN ngày 05/7/2013 của Sở GD&ĐT về việc chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học tiếng Anh tiểu học và Công văn số 829/SGDĐT ngày 10/5/2018 của Sở GD&ĐT Bình Định và Công văn số 126/HD-PGDĐT ngày 06/8/2018 cua Phòng GD&ĐT Tuy Phước về việc hướng dẫn triển khai dạy chương trình sách giáo khoa tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong năm học 2019-2020 và Công văn số 102/HD-PGDĐT ngày 14/6/2019 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước về việc hướng dẫn dạy môn học tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2019-2020. Thực hiện chương trình 4 tiết/tuần (lớp 3,4), 2 tiết/ tuần đối với lớp 5. Nhà trường sẽ thỏa thuận với phụ huynh để dạy thí điểm, làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2 thời lượng 2 tiết/ tuần.  

         1.4- Thực hiện giáo dục đối với trẻ em khuyết tật,trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: 

        - Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thiểu năng cần tạo điều kiện thuận lợi để các em được tham gia học hòa nhập.Thực hiện theo Thông tư 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nội dung dạy học tập trung vào các môn Tiếng Việt, Toán nhằm rèn kỹ năng đọc, viết và tính toán cho học sinh. Đồng thời cần linh hoạt chủ động điều chỉnh về phương pháp, yêu cầu nội dung, cách đánh giá và xếp loại học sinh cho phù hợp. 

        - Cần tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục trẻ em khuyết tật theo Luật người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật. Thực hiện đầy đủ các chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư 42/2013/TTLT-BGD ĐT-BLĐTBXH-BTC.

    1.5- Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:   

         - Tiếp tục tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm để giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 5/5/2014 của Bộ GDĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học.

        - Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào cờ đầu tuần; thực hiện tốt nề nếp thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, võ cổ truyền,...

        - Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với điều kiện nhà trường. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

        1.6- Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ ngày:

        Đối với 20 lớp học 2 buổi/ ngày; thời lượng tối đa là 7 tiết/ ngày. Giáo viên có kế hoạch giúp học sinh hoàn thành nội dung học tập tại lớp, nghiêm cấm việc giao bài tập về nhà cho học sinh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để đảm bảo các điều kiện thực hiện hoạt động dạy học 2 buổi/ ngày.

     1.7- Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh:

    Khuyến khích tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu trí tuệ học sinh trong nhà trường như: Giao lưu Nét chữ nết người  Giao lưu học snh năng khiếu môn Tiếng Việt - Toán- Tiếng Anh. Tổ chức sân chơi Bóng đã học sinh lớp 4,5; cờ vua học sinh lớp 3,4,5; Năng khiếu Hát-Múa- Võ- Đọc thơ… phù hợp với tình hình của đơn vị.

  Tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu theo Cồng văn số 143/PGDĐT-VP ngày 07/9/2018 của Phòng GD ĐT Tuy Phước về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất , hoạt động thể t6hao và y tế trường học năm học 2018-2019.

      2- Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học:

   2.1- Đổi mới phương pháp dạy học:

      - Có thể lựa chọn và vận dụng một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào việc đổi mới phương thức giáo dục, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học tập làm trung tâm như: tổ chức lớp học tự quản, cách trang trí lớp học,...

      - Tiếp tục thực hiện phương pháp Bàn tay nặn bột theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 900/SGDĐT-GDTrH ngày 19/7/2013 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Tiếp tục vận dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” với mức độ phù hợp theo bài học và chủ đề trong môn TN&XH lớp 1,2,3 ; môn Khoa học lớp 4,5. 

      - Tiếp tục thực hiện dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới theo Công văn 2070/BGD ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT; Công văn số 878/SGD ĐT ngày 23/5/2016 của sở GD ĐT và Công văn số 274/PGD ĐT ngày 24/5/2016 của Phòng GD ĐT về việc triển khai dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch. Giáo viên chủ động sắp xếp bài dạy theo chủ đề phù hợp với tình hình thực tế và tổ chức dạy học đạt hiệu quả cao nhất.  

    2.2-  Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống:

        - Thực hiện dạy học gắn kết với thực hành. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; an ninh quốc phòng; giáo dục pháp luật; giáo dục về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; bảo vệ tài nguyên môi trường, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; an toàn giao thông; phòng tránh đuối nước; phòng chống tai nạn thương tích; ứng phó biến đổi khí hậu,… Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, nhẹ nhàng, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

        - Chỉ đạo tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội các cấp và Đoàn xã.

        - Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học.

        - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo. Củng cố Thư viện đạt chuẩn theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GDĐT; đăng ký xây dựng Thư viện  tiên tiến (theo Quyết định 01). Chú trọng phát triển văn hóa đọc trong nhà trường theo Công văn số 6841/BGD ĐT-GDTX ngày 31/12/2015 của Bộ GD ĐT và Công văn số 1444/SGD ĐT-GDTrH ngày 17/8/2016 của Sở GD ĐT về việc đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường .

        - Tiếp tục thực hiện kế hoạch duy trì bền vững Thư viện thân thiện và tổ chức hoạt động có hiệu quả.

         3- Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học:

      - Tiếp tục thực hiện chỉ thị số  40-CT/TW  ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư V/v Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về quan điểm đổi mới  giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29-NQ/TW.

      - Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học( theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ( theo Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

      - Tổ chức hiệu quả việc sinh hoạt các tổ chuyên môn; chú trong đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt. Đẩy mạnh công tác dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ.

      - Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường và bình bầu GVCNG cấp trường, tham gia Hội thi GVDG cấp huyện đúng theo Điều lệ và các văn bản quy định. Tổ chức thi Giáo viên viết chữ đẹp cấp trường tham gia Hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện.

     - Tổ chức giao lưu Học sinh năng khiếu môn Toán- Tiếng Việt lớp 1,2,3,4,5 và tham gia Giao lưu cấp huyện ( HSlớp 4,5).

        4- Đổi mới công tác quản lý giáo dục tiểu học:

       - Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

      - Thực hiện việc đánh giá xếp loại đội ngũ theo Thông tư số 14/2018-TT-BGD ĐT ngày 20/7/2018 của BGD-ĐT về Quy định chuẩn Hiệu trưởng; và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục. Tổ chức thực hiện việc đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm theo Luật cán bộ công chức, Luật viên chức, Nghị định 56/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

      - Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 08/7/2013  của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

      - Thực hiện nghiêm túc Công văn 252/GDĐT ngày 14/8/2014 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước và Công văn số 1182/SGDĐT ngày 8/8/2014 của Sở GD ĐT Bình Định V/v chấn chỉnh việc huy động đóng góp các quỹ trái phép và việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức cá nhân theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định vê việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục; Công văn số 1029/BGDĐT-KHTC ngày 19/3/2018 của Bộ GDĐT về việc chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; Công văn số 1532/SGDĐT-KHTC ngày 15/8/2018 của Sở GDĐT Bình Định và Công văn số 604/PGDĐT-KT ngày 22/8/2018 của Phòng GDĐT uy Phước về việc hướng dẫn thực hiện   các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện năm học 2019-2020.

          5- Rà soát, quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường:

       - Tiếp tục tham mưu xây dựng cở sở vật chất; sắp xếp khối phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc đảm bảo đủ các điều kiện để đạt trường tiểu ọc chuân Quốc gia mức độ I.

       - Biên chế học sinh các lớp theo địa bàn dân cư nhằm tạo điều kiện để học sinh đi học thuận tiện nhất.

         6- Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học chuẩn quốc gia:

     6.1- Duy trì, củng cố kết quả PCGDTiểu học:

       - Tiếp tục thực hiện Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện, bảo đảm nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn, PCGD, XMC. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

       - Tiếp tục điều tra cập nhật đầy đủ kịp thời số trẻ trong độ tuổi đi học, duy trì  sĩ số  và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập GDTH đúng độ tuổi. Triển khai thực hiện nghiêm túc phần mềm  phổ cập về quản lý dữ liệu.

      6.2- Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia:   

        Tiếp tục tham mưu xây dựng CSVC, cảnh quan trường lớp theo Thông tư  17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng , công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học.

      Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

     7- Chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thôn mới:

        Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

        Chọn cử giáo viên có nhiều kinh nghiệm tích cực, năng động, sáng tạo để tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 vào năm học 2020-2021.

      8- Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học:

      Tăng cường công tác truyền thông, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Bộ về đổi mới và phát triển giáo dục.

     Thực hiện tốt công tác phổ biến và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

     Duy trì tốt chương trình phát thanh măng non trên Đài trền thanh của xã , huyện.

     Chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động, các việc làm hay của đơn vị trên trang Website của trường.

 

            II- NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

      1-  Về quy mô phát triển giáo dục và giữ vững số lượng:

            a /  Nội dung và chỉ tiêu  

     +  Huy động trẻ đúng tuổi ra lớp 1  đảm bảo đạt tỉ lệ 100% .

     +  Duy trì sĩ số 100% ( không có học sinh bỏ học ).

     +  Hiệu quả đào tạo đạt:  > 98% .

     +  Duy trì mức độ đạt chuẩn PCGDTH theo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD ĐT.

           b / Biện pháp:

     +  Tổ chức CBGVNV điều tra số trẻ trong độ tuổi ra lớp.

     +  Giao chỉ tiêu giữ vững sĩ số cho GVCN.

     +  Quan tâm giúp đỡ  những  học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em được tiếp tục học tập.

     +  Tích cực nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế học sinh lưu ban nhằm nâng tỉ lệ PCGD đúng tuổi ngày càng cao.

        2/  Về công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống:

            a/   Nội dung:           

          *  Đối với CBGVNV:   

    +  Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Ngành.  

   +  Chú trọng công tác phát triển Đảng viên mới. 

   +  Phát huy quyền làm chủ tập thể,  thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học.

   + Coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo.

   +  Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành và các đoàn thể triển khai.

            *  Đối với học sinh  

    + Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, 5 nhiệm vụ của người học sinh và nội quy nhà trường.

    + Có tác phong sinh hoạt lành mạnh, đúng đắn. Lễ phép, kính trọng, vâng lời thầy cô giáo và người lớn tuổi, biết nhường nhịn em nhỏ, biết giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.

    + Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chủ điểm do nhà trường tổ chức.

    + Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do trường và địa phương triển khai. 

    + Thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo quản tài sản trường lớp và thực hiện tốt ATGT.   

            b/ Chỉ tiêu: 100 % CBGBNV và Học sinh thực hiện tốt

           c/  Biện pháp:

    + Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản mới đến tận CBGVNV-HS.

    + Tiếp tục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   + Kiện toàn các Ban chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể tiếp tục tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động.

    + Tạo điều kiện để Công đoàn, Chi đoàn và Liên đội tổ chức tốt các hoạt động trong nhà trường.

    + Thông qua các buổi sinh hoạt tập trung, các tiết chào cờ đầu tuần và hoạt động tập thể để tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống, các trò chơi dân gian và các nội dung cần thiết cho học sinh.

   + Nêu gương người tốt việc tốt, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích.

   + Phối hợp với gia đình học sinh để đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện chưa đạt của học sinh. 

        3/  Hoạt động dạy - học:

            *  Đối với giáo viên:

          a/   Nội dung:      

    + Giáo viên phải thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ. Từng loại hồ sơ phải thể hiện đủ các yêu cầu cơ bản  đúng quy định của nhà  trường.

    + Giảng dạy đảm bảo chất lượng tất cả các môn học, thực hiện đúng nội dung chương trình, nội dung  điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT.

    +  Nâng cao chất lượng đại trà, chú ý công tác bồi dưỡng HS có năng khiếu và giúp đỡ kịp thời những HS chưa hoàn thành, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh tiến bộ chậm,...

    + Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ GV nhất là phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.

    + Tiếp tục thực hiện đổi mới  phương pháp dạy học theo hướng Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học và sát với từng đối tượng học sinh.

    + Sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học, tiếp tục làm bổ sung đồ dùng còn thiếu ở một số tiết dạy.

    + Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá theo Thông tư 22/2016 của Bộ GDĐT, xác định đúng năng lực của từng đối tượng học sinh. 

b/. Chỉ tiêu: 100% Giáo viên thực đạt yêu cầu trở lên  các nội dung trên.

            c/ Biện pháp:

    + Bộ phận chuyên môn triển khai kịp thời và chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình theo quy định của Bộ GDĐT.

   + Phân công giáo viên phù hợp với năng lực từng người. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra giờ lên lớp. Đối với hồ sơ của giáo viên, tổ chuyên môn kiểm tra 2 tuần / 1 lần, BGH kiểm tra ít nhất 1lần / 2tháng.

  + Đa dạng hình thức kiểm tra nội bộ giáo viên.  

  + Tổ chức có hiệu quả các buổi  sinh hoạt tổ chuyên môn.

  + Bình bầu GVCNG cấp trường (đầu tháng 01/2020); Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường vào đầu tháng 10/2019, chuẩn bị cho Hội thi GVDG cấp huyện

  + Hội thi Giáo viên Viết chữ đẹp cấp trường (đầu tháng 10/2019).

  + Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo giáo viên phân nhóm đối tượng học sinh ( theo kết quả năm học trước và tháng thứ nhất năm học này)  đăng ký chỉ tiêu phấn đấu của lớp, tổ.

  + Mỗi giáo viên phải thực hiện đạt chỉ tiêu dự giờ và chủ động thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và giúp đỡ học sinh để các em hoàn thành môn học do mình phụ trách.  

  + Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân để nâng cao trình độ nghiệp vụ.

  + Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để GV tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các buổi chuyên đề, thao giảng do PGD tổ chức và học tập các hệ trên chuẩn.

 + GV phối hợp với gia đình để trao đổi kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo lịch định kỳ.

 + Sử dụng một phần kinh phí ( NSNN ) để tổ chức các hoạt động phong trào dạy học của giáo viên.

             *   Đối với học sinh:

           a/   Nội dung:

  + Học sinh đến lớp phải thuộc bài và làm bài đầy đủ, trong lớp phải giữ trật tự và tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài.

  + Tổ chức nhiều phong trào, sân chơi để rèn luyện, giáo dục học sinh.. .

            b/. 100% học sinh  thực hiện đảm bảo các quy định  

           cBiện pháp:

  + Có đầy đủ dụng cụ học tập theo quy định từng khối lớp.

  + Tham gia học tập đầy đủ các giờ học theo  quy định.

  + Thực hiện sinh hoạt đầu buổi có nề nếp, hiệu quả.

  + Giáo viên thực hiện kế hoạch giúp đỡ học sinh tham gia giao lưu “ Học sinh năng khiếu T.Việt-Toán”, Tiếng Anh lớp 3,4,5, “Nét chữ - Nết người.”

  + Tổ chức các phong trào, sân chơi cấp trường:

  + Giao lưu Nét chữ - Nết người cấp trường (tháng 11), cấp huyện (tháng 01).

  + Giao lưu Hsinh năng khiếu Toán-Tiếng Việt lớp 1à5 cấp trường (tháng 1); lớp 4 cấp huyện (tháng 3/2019); lớp 5 cấp huyện (tháng 4/2019).

  + Sử dụng một phần kinh phí (NSNN) để tổ chức các hoạt động phong trào của học sinh.

        4/  Về cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp:

            *   Hoat động lao động Xanh – Sạch – Đẹp:

            a/  Nội dung:

     + Thực hiện tốt vệ sinh trường, lớp và môi trường xung quanh.

     + Trồng, chăm sóc bồn hoa, chậu cây cảnh và thảm cỏ các điểm trường.

b/.Chỉ tiêu:  100% học sinh các điểm trường tích cực tham gia        

            cBiện pháp :

     +  Phân công nhiệm vụ cụ thể từng lớp để học sinh có kế hoạch chăm sóc, bảo quản .  

     + Giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh trường lớp.

     + Sử dụng một phần kinh phí ( NSNN ) để thực hiện.

           *  Mua sắm, sử dụng các trang thiết bị:

            a/  Nội dung  :

     +  Bảo quản và sử dụng đạt hiệu quả tài liệu giảng dạy, thiết bị dạy học hiện có.

     +  Mua sắm bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ dạy học và công tác hành chính.

            b/.Chỉ tiêu: 100 % CBGV-NV thực hiện theo quy định

            cBiện pháp :

     + Tổ chức kiểm tra, thông báo danh mục tài liệu, ĐDDH hiện có để GV mượn sử dụng.

     + Mỗi GV tham gia làm ĐDDH còn thiếu để giảng dạy.

     + Vận động CMHS có con mới vào học lớp 1 mua 1ghế / hs .     .

     + Bàn giao tài sản phòng học, phòng làm việc cho CBGVNV bảo quản và sử dụng.

     + Dành một phần kinh phí từ NSNN để sửa chữa, mua sắm tài liệu, thiết bị phục vụ dạy học và công tác hành chính. 

     + Tích cực tham mưu với Lãnh đạo PGDĐT; Chính quyền địa phương; phối hợp, vận động các tập thể cá nhân thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

          *  Xây dựng, tu sửa, bảo quản cơ sở vật chất:

             a/  Nội dung:

     + Sửa chữa, làm mới 1 số pa nô điểm trường LT, VQ.

     + Mua bổ sung bàn ghế học sinh và giáo viên.

     + Sắp xếp lại khối các phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc.

     + Thực hiện công tác bảo dưỡng CSVC kịp thời.

            b/ Chỉ tiêu: Hoàn thiện trong tháng 10 năm 2019.

           c/  Biện pháp :

     + Thực hiện tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp.

     + Sử dụng một phần kinh phí ( NSNN) để mua sắm tài liệu, trang thiết bị, tu sửa CSVC.

       5/  Hoạt động ngoài giờ:

         a/  Nội dung:

     + Tổ chức giáo dục truyền thống địa phương, nhà trường; các trò chơi dân gian, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

     + Giáo dục học sinh thực hiện tốt nội dung chương trình rèn luyện đội viên.

     + Tổ chức hsinh thgia tuần lễ “Lì xì heo đất trao tặng góc học tập giúp bạn học tốt”(tháng 2/2020).

     +  Tổ chức sinh hoạt Đội – Sao NĐ vào dịp 26/3 (1 ngày).

            c/ Chỉ tiêu: 85 %  học sinh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua

            b/  Biện pháp

     + Bộ phận phụ trách Đội phối hợp với Ban văn thể mỹ và GVCN xây dựng kế hoạch luyện tập  tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ nội dung từng chuyên hiệu, từng phong trào.

     + Tuyên truyền và phát động thi đua trong nhà trường.

     + Thành lập ban tổ chức, phân công theo dõi , kiểm tra đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm.

     + Tạo điều kiện thuận lợi để  bộ phận phụ trách Đội  thực hiện tốt các kế hoạch .

     + Tuyên dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong từng phong trào.

        6/  Hoạt động giáo dục thể chất, thể thao, nghệ thuật và y tế:

          a/   Nội dung

    +  Tham gia Trò chơi dân gian CBCCVC do Ngành tổ chức vào dịp 20/11.

    +  Thực hiện chương trình phát thanh măng non phát trên đài xã và huyện theo định kỳ.

    +  Học sinh thuôc các bài hát múa trong chương trình và của Đội Thiếu niên – Nhi đồng.

    +  Tổ chức tốt các nề nếp Thể dục buổi sáng, giữa giờ và Võ cổ truyền trong học sinh.

    + Tham gia Điền kinh học sinh cấp huyện ( tháng11/2019).

    + Tổ chức Giải Cờ vua học sinh lớp 3,4,5 và Bóng đá hsinh lớp 4,5 cấp trường(tháng 3/2020).

    + Giao lưu Năng khiếu thiếu nhi (hát, múa, thơ, võ, đàn, sáo,..) cấp trường (tháng 4/2019)

    +  Tham gia Hội thi đồng diễn Võ cổ truyền Bình Định cấp huyện (tháng 1/2020).

    +  Thực hiện tốt công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe CBGVNV và học sinh.

            b/Chỉ tiêu: 100 % các hoạt động  được tổ chức một cách thường xuyên 

            cBiện pháp :           

    + Kiện toàn ban văn thể mỹ nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi để CBCCVC tham gia luyện tập.

    + Chỉ đạo GV dạy chuyên và PTĐ phối hợp tổ chức luyện tập và tham gia các phong trào.

    + Thông báo kế hoạch các Hội thi của học sinh ngay đầu năm học, để CBGVNVHS chủ động tham gia.

    + Phối hợp với Trạm Y tế khám sức khoẻ định kỳ và tiêm vác xin phòng  ngừa các bệnh truyền nhiễm .

    + Tuyên truyền tốt công tác BHYT để CMHS tham gia đạt kết quả 100%. 

    + Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học, thường xuyên tuyên truyền, theo dõi tình hình phòng chống và đề xuất giải quyết kịp thời  các bệnh truyền nhiễm phát hiện trong CBVC-HS nhà trường.

         7/ Công tác xã hội:

          a/  Nội dung:

    + Thực hiện tốt công tác huy động trẻ ra lớp, duy trì sĩ số và PCGDTH đúng độ tuổi.

    + Thực hiện tốt: Kế hoạch hóa gia đình,Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, Phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai, An toàn giao thông,...

   + Tham gia đầy đủ các đợt tuyên truyền giáo dục, các kỳ sinh hoạt của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và tham gia tích cực các cuộc vận động từ thiện,…

            b/ Chỉ tiêu: 100% các hoạt động tổ chức đạt mức khá trở lên

            cBiện pháp :

    + Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính quyền, của Ngành và các tổ chức, đoàn thể đến tận CBGVNV và HS.

    + Tham mưu với Đảng ủy, Chính quyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tập thể cá nhân để cùng tham gia thực hiện công tác giáo dục của nhà trường.

    + Tổ chức điều tra cập nhật bổ sung số liệu trẻ em trong địa bàn nhà trường kịp thời, đầy đủ.

    + Phối hợp với Công đoàn trường vận động CBCCVC và học sinh tham gia công tác.

          8/  Về công tác tài chính - thi đua khen thưởng:

              * Công tác tài chính:

         a/  Nội dung:

    + Thực hiện công tác tài chính đảm bảo nguyên tắc, đúng mục đích, tiết kiệm.

    + Quyết toán và kiểm tra các quỹ 1 lần / tháng.

    + Công khai tài chính các quỹ trước tập thể CBCCVC-NLĐ vào thời điểm đầu năm học.

    + Thực hiện các chế độ của CBGVNV-NLĐ và học sinh đúng theo quy định.  

    + Thanh toán đầy đủ, kịp thời chế độ tiền lương, phụ cấp của CBCCVC-NLĐ và HS.

            b/. Chỉ tiêu: 100%  công việc hoàn thành đạt từ mức khá trở lên.

            cBiện pháp

    + Chỉ đạo bộ phận kế toán lập kế hoạch thu - chi các quỹ; quyết toán tài chính năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2020. Các nguồn thu kế toán phải báo trình Hiệu trưởng duyệt, vào sổ sách và nhập quỹ kịp thời.

    + Các khoản thanh toán chế độ phải được công khai. Trường hợp CBCCVC-NLĐ chưa rõ thì phải giải thích cụ thể, khi cấp phát xong phải báo cáo lại để Hiệu trưởng biết.

    + Thiết lập đủ các loại hồ sơ để theo dõi thu chi đúng quy định, công khai rõ ràng, lưu trữ khoa học.

    + Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra tài chính định kỳ 1 lần/quý.

    + Hướng dẫn CBCCVC-NLĐ biết cách tính các chế độ của mình như: tiền lương, các khoản phụ cấp, tiền tăng giờ, các khoản trích nộp BHXH, BHYT, BHTN,…

            * Công tác thi đua khen thưởng

            a) Nội dung

    + Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ( số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc Hội áp dụng từ ngày 01/6/2014); Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế công tác Thi đua , Khen thưởng của UBND tỉnh Bình Định.

    + Khen thưởng kịp thời và đúng mức đối với các cá nhân, tập thể có thành tích trong từng năm học.

            b/ Chỉ tiêu:100% CBCC,VC,NLĐ hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước.

            cBiện pháp :

    + Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng trong nhà trường. 

    + Xây dựng tiêu chí  thi đua CBGVNV sát với nhiệm vụ công tác từng người, phù hợp tình hình đơn vị, đúng định hướng của Ngành, thực hiện đúng quy trình ( từ cá nhân à tổ à Hội đồng thi đua  à công khai trong Hội đồng trường ).

    + Tổ chức  cho cá nhân và tập thể đăng kí các danh hiệu thi đua vào đầu năm học.

    + Hôi đồng thi đua được triệu tập họp 1lần / HK để đánh giá thi đua CBGVNV-NLĐ. Thực hiện đúng theo các tiêu chí  thi đua đã xây dựng và được CBGVNV-NLĐ thống nhất tại Hội nghị CBCCVC-NLĐ đầu năm học.

    + Hồ sơ thi đua được lưu trử theo hồ sơ quản lí của nhà trường .

    + Trích một phần kinh phí được Nhà nước giao để khen thưởng cho CBGVNV-NLĐ và học sinh.

            9/  Công tác quản lí chỉ đạo:

             *  Đối với Ban giám hiệu nhà trường:

            a/   Nội dung :

    + Xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

    + Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả nội dung chương trình giáo dục học sinh.

    + Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.

    + Tăng cường đầu tư CSVC, TBDH và cảnh quan theo điều kiện nhà trường.

    + Chỉ đạo thực hiện tôt công tác bồi dưỡng thường xuyên.

    + Giảm thời lượng hội họp,  dành nhiều thời gian cho hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học.

    + Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ.

            b/ Chỉ tiêu: 100% CBCC,VC,NLĐ hưởng ứng tích cực, đat mức khá trở lên.

            c/  Biện pháp 

    + Tuyên truyền sâu rộng trong CBGVNV-HS  và quần chúng nhân dân để cùng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối; chính sách, pháp luật; các cuộc vận động và phong trào đã triển khai.

    + Xây dựng kế hoạch hoạt động khép kín trong năm kể từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020.

    + Thực hiện đạt hiệu quả các kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ và giúp đỡ học sinh hoàn thành các môn học.  

    + Phân công theo dõi thực hiện từng kế hoạch; điều chỉnh, bổ sung và khắc phục kịp thời các hạn chế.

    + Quản lí chỉ đạo nhà trường đảm bảo công khai hóa và thực hiện tốt quy chế của đơn vị.     

    + Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra nội bộ và thực hiện đạt hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ.

    + Thường xuyên thực hiện công tác thống kê, lưu trữ và xử lý thông tin.

    + Tích cực tham mưu với Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, UBND xã và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học.

          *  Đối với các tổ chuyên môn và tổ văn phòng:

          a/   Nội dung  :

    +  Xây dựng kế hoạch của tổ đầy đủ, kịp thời.

    +  Nâng cao hiệu quả làm việc của từng thành viên trong tổ.

    +  Nâng cao chất lượng đại trà, các phong trào, sân chơi của lớp, của tổ.

    +  Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn.

          b/ Chỉ tiêu:100% các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          cBiện pháp :

    +  Đề xuất với lãnh đạo nhà trường giải quyết những khó khăn để tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    +  Theo dõi tình hình hoạt động của tổ, có biện pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình chung của trường.

    +  Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ đối với  các thành viên và học sinh trong tổ.

    + Chỉ đạo chặt chẽ công tác thiết lập, cập nhật số liệu của từng loại hồ sơ và việc theo dõi nhận xét đánh giá xếp loại học sinh đúng theo Thông tư 22/2016 của Bộ GDĐT.

    +  Tổ chức sinh hoạt  định kỳ tổ chuyên môn, văn phòng 2 lần/ tháng, đúng quy trình, đủ nội dung đã xây dựng; điều chỉnh, bổ sung nội dung biện pháp kịp thời theo kế hoạch nhà trường, phù hợp với tình hình của tổ.

    + Tổ chức nhiều hình thức hoạt động để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ.

         10/  Hoạt động các tổ chức - đoàn thể:

       *   Đối với Chi bộ Đảng:

       a/ Nội dung

+  BGH thường xuyên tham mưu với Chi ủy để có định hướng phát triển toàn diện nhà trường.

     +  Tích cực tham mưu công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng đội ngũ kế cận.

            b/ Chỉ tiêu:100% Đảng viên chấp hành tốt điều lệ Đảng; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

            c/ Biện pháp:  Tăng cường công tác giáo dục Đảng viên, nói, viết và làm theo Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

            *  Đối với Công đoàn:

            a/ Nội dung

     +  BGH nhà trường phối hợp với BCH Công đoàn để quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác nhà trường.

     + Tạo điều kiện thuận lợi Công đoàn và các tổ chức trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ.

            b/ Chỉ tiêu:100% CBCC,VC,NLĐ thực hiện tốt.

c/ Biện pháp:  Trao đổi, phối hợp, xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ.

           *   Đối với Chi đoàn và Liên đội:

            a/ Nội dung:  

     +  Chi  đoàn, Liên đội củng cố cơ cấu tổ chức kịp thời.

+  Triển khai thực hiện kế hoạch từng đoàn thể đạt hiệu quả.

+  Tổ chức giáo dục Thiếu niên – Nhi đồng thực hiện tốt nội dung các chuyên hiệu.

+  Tổ chức nhiều hình thức phù hợp để giáo dục học sinh theo chủ điểm từng tháng và chủ đề năm học: 

“ Thiếu nhi Việt Nam

Đoàn kết,  chăm ngoan”.  

      b/ Chỉ tiêu: Đạt liên Đội mạnh cấp huyện, Tổng phụ trách Đội xuất sắc.

      c/ Biện pháp:

+  Tổng phụ trách Đội tham mưu Chi đoàn để xây dựng kế hoạch và tổ chức Liên đội  hoạt động đạt hiệu quả.                  

     +  Củng cố Chi đội phụ trách, tổ chức thực hiện tốt công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và Nhi đồng Hồ Chí Minh.

     + Ban chấp hành Chi đoàn cử đoàn viên hỗ trợ công tác Thiếu niên – Nhi đồng.

     + Tổng phụ trách Đội thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho các Ban chỉ huy Liên đội, Chi đội , Phụ trách Sao nhi đồng, Đội Cờ đỏ.

     + Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí  để Chi đoàn và Liên đội thực hiện đạt kế hoạch.

           *  Đối với Ban đại diện Cha mẹ học sinh:

             a/  Nội dung:

     + Nhà trường phối hợp chặt chẽ với BĐD CMHS và gia đình học sinh để  thực hiện công tác huy động trẻ ra lớp, phổ cập giáo dục, duy trì sĩ số, công tác nâng chất lượng giáo dục học sinh.

     + Phối hợp với CMHS thực hiện tốt công tác XHH giáo dục.

              b/ Chỉ tiêu:Thực hiện đạt từ mức khá trở lên

             c/ Biện pháp:

     + Tăng cường sự phối hợp và phát huy những thế mạnh của CMHS, nhà trường chủ động xây dựng nội dung để phối hợp thực hiện.

     + Tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh đầu năm, giữa năm và cuối năm học để trao đổi tình hình hoạt động của nhà trường và của học sinh.

     + Chỉ đạo GVCN xây dựng kế hoạch thăm gia đình HS; thông tin kịp thời đến CMHS về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh kịp thời .

     + Củng cố Ban đại diện CMHS từng lớp và Ban đại diện CMHS nhà trường.

     + Định kỳ Lãnh đạo nhà trường họp với BĐD CMHS nhà trường 2 lần/ HK để trao đổi thông tin 2 chiều giữa nhà trường và CMHS.

     + Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong CMHS để thực hiện tốt công tác XHHGD.

           *  Đối với Chi hội Chữ thập đỏ và Chi hội khuyến học nhà trường:

             a/   Nội dung:

     + Phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung đúng theo chỉ đạo của Hội cấp trên và phù hợp với tình hình của đơn vị.   

              b/ Chỉ tiêu: Chi hội khuyến học và Hội chữ thập đỏ vững mạnh.

             c/   Biện pháp

     + Phối hợp tuyên truyền, vận động CBGVNV, hội viên thực hiện đầy đủ công tác của nhà trường và các tổ chức trong đơn vị. .          

     + Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường tuyên dương, khen thưởng các CBGVNVHS có thành tích và thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời những trường hợp gặp khó khăn đột xuất.

     +  Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để từng Chi hội thực hiện đạt được kế hoạch đề ra..                            

 

C / CHỈ TIÊU ĐĂNG KÍ PHẤN ĐẤU :             

     I – CHỈ TIÊU CỤ THỂ :

 

NỘI DUNG ĐĂNG KÍ

 

CHỈ TIÊU

GHI

CHÚ

  1/ Thực hiện mục tiêu :

-Tuyển sinh vào lớp 1 đúng tuổi  .

-Duy trì sĩ số .

-Hiệu quả đào tạo .

-Công tác PCGDTH .

 

  2/ Công tác chính trị, đạo đức, lối sống:

-Phát triển Đảng viên mới .

-CBGVNV-NLĐ; HS thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào và các cuộc vận động …..

-CBGVNV-NLĐ được xếp loại phẩm chất đạo đức, lối sống: Tốt

 

  3/ Chất lượng giáo dục học sinh

a).Học tập

1. Tiếng Việt

2.Toán

3. Đạo đức

4. Tự nhiên và Xã hội

5. Khoa học

6. Lịch sử và Địa lý

7. Âm nhạc

8. Mĩ thuật

9. Thủ công, Kĩ thuật

10. Thể dục

11. Ngoại ngữ

12. Tin học

 

         b). Năng lc

        1.Tự phục vụ, tự quản

        2. Hợp tác

        3. Tự học và giải quyết vấn đề

       c) . Phm cht

1.Chăm học, chăm làm

2. Tự tin, trách nhiệm

3. Trung thực, kỉ luật

4. Đoàn kết, yêu thương

    

  - Hoàn thành chương trình lớp học ( khối 1,2,3,4)

       - Hoàn thành chương trình tiểu học ( khối 5)

       - Học sinh được tuyên dương khen thưởng cuối năm học

    4/ Chất lượng chuyên môn :

-Xếp loại hồ sơ GV :       + Tốt

                                        +  Khá .

-Năng lực giảng dạy :     +  Giỏi .

                                        +  Khá .

                                        + Trung bình  .

 

-Hội giảng.

-Nghiên cứu bài học.

-Giáo viên dự giờ ít nhất.

-Lãnh đạo dự giờ ít nhất.

-Giáo án tốt.

-ĐDDH giá trị từ nộp lại Thư viện.

-Sáng kiến (đký CSTĐ, GVDG, GVCNG.....).

 

 5/ Kết quả các phong trào, sân chơi  : 

-Bình bầu GVCNG:  +Cấp trường.

                Tham gia   :  +Cấp huyện:

 

-Thi GVDG cấp trường .        

  Dự thi cấp huyện

 

-Thi Giáo viên VCĐ :   +Cấp trường.

                Tham gia   :   +Cấp huyện:

-Giao lưu Toán –Tiếng Việt K1->5:

                                      + Cấp trường:

                                      + Cấp Huyện lớp 4,5:

-Giao lưu "Nét chữ nết người":

                                      + Cấp trường:

                                      + Cấp Huyện:

-Các hội thi khác tham gia đầy đủ.

 

 6/ CSVC, cảnh quan SP:

- Trồng hoa và cây xanh.

- Đường chạy thể dục . 

- Bổ sung máy vi tính phòng Tin học.

- Cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp.

  7/ Các chỉ tiêu khác :

-Các cuộc thi tìm hiểu, vận động,....

-Bảo hiểm y tế.

   8/ Các tiêu chuẩn Trường chuẩn Quốc gia 

-TC1 : Tổ chức và quản lý nhà trường .

-TC2 : Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  và học sinh.

-TC3 : Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học .

-TC4 : Quan hệ giữa Nhà trường, gia đình và xã hội.

-TC5 : Hoạt động giáo dục  và kết quả giáo dục .

  9/ Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực

-ND1 : Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp.

-ND2 : Công tác dạy và học có hiệu quả.

-ND3 : Rèn kỷ năng sống cho học sinh.

-ND4 : Tổ chức các hoạt động tập thể.

-ND5 : Học sinh tìm hiểu và chăm sóc các di tích lịch sử, giá trị văn hoá ,…địa phương.

 

100%

100%

98%

Đạt mức độ 3

 

 

Ít nhất 1 đ/c

100%

 

 

100%

 

 

 

HTT

HT

CHT

35%

63%

2%

35%

63%

2%

35%

63%

2%

35%

63%

2%

35%

63%

2%

35%

63%

2%

35%

63%

2%

35%

63%

2%

35%

63%

2%

35%

63%

2%

35%

63%

2%

35%

63%

2%

 

Tốt

Đạt

60%

40%

60%

40%

60%

40%

Tốt

Đạt

60%

40%

60%

40%

60%

40%

60%

40%

 

 

Khối 1 (97,5%) ; khối 2,3,4 ( 99%)

100%

Ít nhất 35%  trở lên

 

70%

30%

70%

30%

0%

 

1tiết/gv/năm

2tiết/gv/năm

HKI 8t, HKII 10t/gv

20 tiết / người/năm

8 giáo án/gv/ năm

1 đồ dùng/gv/ HK.

1 SK/năm

 

 

Đạt 2 GV/tổ.

Đạt 2 GV( nếu có t/c)

 

Đạt 2 GV/tổ.

Đạt 2 GV( nếu có t/c)

 

Đạt 2 GV/tổ.

Đạt 2 GV.

 

Đạt 2 hs/ môn/ lớp.

Đạt 2 hs/môn/ khối lớp.

 

 

Đạt 1 hs/ lớp.

Đạt 1 hs/ khối lớp.

Tất cả hội thi đều đạt giải.

 

 

Điểm trường LT.

Điểm trường LT,VQ.

6 máy.

Bàn ghế học sinh, trang trí phòng Đội, phòng HĐSP...

Tham gia đầy đủ

100%

 

Đã đạt, phấn đấu tốt hơn.

Đạt.

Đạt.

Đã đạt, phấn đấu tốt hơn.

Đã đạt, phấn đấu cao hơn.

Tiếp tục thực hiện.

Phấn đấu đạt hiệu quả cao.

Tăng cường giáo dục cho HS.

Hình thức, nội dung phong phú.

Thgia bảo quản Ngôi mộ chung ở Cồn Chim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      II – CHỈ TIÊU CHUNG :

 + 95%% CBCCVC đạt danh hiệu:   Lao động tiên tiến.

 + 6 cá nhân đạt danh hiệu            :   Chiến sĩ thi đua cơ sở.

 +14 lớp đạt danh hiệu                  :   Tập thể lớp tiên tiến.

 + Liên đội đạt danh hiệu              :    Liên đội mạnh.

 + Chi đoàn đạt danh hiệu             :   Chi đoàn Vững mạnh.

 + Công đoàn đạt danh hiệu          :   Công đoàn Vững mạnh.

 + Chi bộ đạt danh hiệu                 :   Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 + Trường danh hiệu:   Tập thể Lao động xuất sắc.

 + Phấn đấu Kiểm định đạt mức 2 và Trường tiểu học chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong năm  học 2019-2020.

              D /  KẾT LUẬN:

            Trên đây là các nhiệm vụ trọng tâm, những yêu cầu về nội dung, giải pháp và chỉ tiêu cơ bản mà nhà trường thực hiện trong năm học 2019 – 2020. Trong quá trình thực hiện, sẽ có những nội dung và giải pháp được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

          Tập thể CBGVNV-NLĐ và HS Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn rất mong sự quan tâm của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước, Đảng ủy, Chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và CMHS để nhà trường thực hiện tháng lợi kế hoạch năm học./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HIỆUTRƯỞNG                                                                                                      

                       Nơi nhận :                                                                                          

    -Phòng GD&ĐT Tuy Phước (b/cáo);                                                                                                        Võ Ngọc Hải 

    -UBND xã Phước Sơn (b/cáo);

    -CBGVNV nhà trường (th/hiện);

    -LưuVT, hồ sơ HT                                                                  

.                                                                                                        

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 07 : 78
Năm 2020 : 2.132